Pakiety wdrożenia RODO

Pakiety wdrożenia RODO

Mikro i małe firmy/ instytucje (poniżej 20 pracowników)
Średnie firmy /instytucje(zatrudnienie 20 -250)Duże firmy /instytucje powyżej 250 pracowników lub podmioty przetwarzające dane wrażliwe na dużą skalę
Kroki wdrożenia RODO
1. Przygotowanie dokumentacji
Wykaz zbiorów danych osobowych (rodzaj i zakres zbieranych danych osobowych)
listę potencjalnych aktywów (aktywa w postaci infrastruktury i systemów IT)
wykaz stosowanych zabezpieczeń (fizyczne, techniczne, IT)
Klauzule informacyjne (indywidualne klauzule dla poszczególnych zbiorów )
ewidencja osób upoważnionych
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o poufności
wzory Umowy powierzenia (różne dla poszczególnych celów)
Rejestr umów powierzenia.
Rejestr czynności prowadzony przez Administratora lub Rejestr czynności prowadzony przez Podmiot przetwarzający
Kroki wdrożenia RODO
1. audyt procedur przetwarzania danych w firmie.
2. Przygotowanie dokumentacji:
Wykaz zbiorów danych osobowych (rodzaj i zakres zbieranych danych osobowych)
lista potencjalnych aktywów (aktywa w postaci infrastruktury i systemów IT)
wykaz stosowanych zabezpieczeń (fizyczne, techniczne, IT)
Klauzule informacyjne (indywidualne klauzule dla poszczególnych zbiorów )
ewidencja osób upoważnionych
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o poufności
wzory Umowy powierzenia (różne dla poszczególnych celów)
Rejestr umów powierzenia.
analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych (Uproszczona)
Regulamin Ochrony Danych Osobowych (dla osób przetwarzających dane w firmie)
INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RODO (uproszczona)
Rejestr czynności prowadzony przez Administratora lub Rejestr czynności prowadzony przez Podmiot przetwarzający
dokument Polityka Ochrony Danych Osobowych (zawierający odniesienia do wszystkich powyższych kroków)
Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla pracowników pracujących na danych osobowych .
Kroki wdrożenia RODO
1. audyt procedur przetwarzania danych w firmie.
2. Przygotowanie dokumentacji:
Wykaz zbiorów danych osobowych (rodzaj i zakres zbieranych danych osobowych)
lista potencjalnych aktywów (aktywa w postaci infrastruktury i systemów IT)
wykaz stosowanych zabezpieczeń (fizyczne, techniczne, IT)
Klauzule informacyjne (indywidualne klauzule dla poszczególnych zbiorów )
ewidencja osób upoważnionych
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o poufności
wzory Umowy powierzenia (różne dla poszczególnych celów)
Rejestr umów powierzenia.
analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych
INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RODO (stosowane zabezpieczenia)
Regulamin Ochrony Danych Osobowych (dla osób przetwarzających dane w firmie)
regulamin użytkowania komputerów i urządzeń mobilnych
polityka haseł.
procedura audytu.
plan ciągłości działania.
Rejestr czynności prowadzony przez Administratora lub Rejestr czynności prowadzony przez Podmiot przetwarzający
Polityka Ochrony Danych Osobowych (zawierający odniesienia do wszystkich powyższych kroków).
3.Przeprowadzenie szkolenia RODO:
pracowników procujących na danych osobowych .
dla kadry zarządzającej pod kątem zarządzania polityką danych osobowych w formie o ograniczania ryzyka.


Sposób wdrożenia:
klient otrzymuje wzory dokumentów sam je dostosowuje i uzupełnia;
Sposób wdrożenia:
klient otrzymuje gotową dokumentację opracowaną przez i dostosowaną indywidualnie do potrzeb firmy przez prawnika na podstawie przeprowadzonego audytu. Klient samodzielnie opracowuje instrukcję zabezpieczeń IT.
Sposób wdrożenia:
klient otrzymuje gotową dokumentację opracowaną i dostosowaną indywidualnie do potrzeb firmy przez prawnika na podstawie przeprowadzonego audytu.
Wdrożenie następuje poprzez konsultacje i uzgodnienia z poszczególnymi działami firmy (kadry/ księgowość, sprzedaż/marketing, IT i inne)
Cena usługi :
500 zł +VAT
Cena usługi :
2500 zł +VAT
Cena usługi :
5000 zł +VAT
Dodatkowe usługi
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (nie jest obowiązkowe)
od 600 zł+VAT (m-c)
Dodatkowe usługi
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych ( nie jest obowiązkowe)
800 zł+VAT (m-c)
Dodatkowe usługi
pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (jest obowiązkowe dla podmiotów przetwarzających dane wrażliwe na dużą skalę)
1200 zł+VAT (m-c)
Wsparcie po wdrożeniowe (konsultacje telefonicznie lub email)
dodatkowo płatne (200 zł +VAT/h)
Pełne wsparcie po wdrożeniowe (konsultacje telefonicznie lub email) w cenie przez 2 miesiące od wdrożenia. Pełne wsparcie po wdrożeniowe (konsultacje telefonicznie lub email) w cenie przez 4 miesiące od wdrożenia.