Wdrożenie RODO dla MSP

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczące ochrony danych osobowych, nakłada na podmioty biznesowe szereg obowiązków, także na mikroprzedsiębiorstwa. 

Kancelaria prawna Lexcarta oferuje wdrożenie RODO dostosowane do wielkości i brażny firmy oraz co najwazniejsze zakresu i ilości zbieranych danych osobowych.

Cele RODO to:

 • ujednolicenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej.
  obowiązek rejestrowania wszelkich czynności przetwarzania (tj. korzystania z) danych dokonywanych w przedsiębiorstwie,
 • kontrola nad wykorzystaniem danych osobowych obywateli przez inne podmioty, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
 • wprowadzenie realnego nadzoru nad korzystaniem z danych osobowych osób fizycznych
 • możliwość żądania usunięcia danych z konkretnych rejestrów i baz
 • RODO zakłada zwiększenie kar dla przedsiębiorstw niestosujących się do nowych przepisów, kary te mogą sięgać aż do 20 milinów euro,

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi wdrożenia oraz dostosowania polityki przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO, nasze usługi dedykowane są w szczególności dla branży e-commerce.

Procedura implementacji RODO w firmie obejmuje:

AUDYT DOTYCHCZASOWYCH PRAKTYK

Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO ;

RAPORT

Analizowania adekwatności stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych

 WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ

Wprowadzenie mechanizmów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe oraz wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

Przygotowujemy  dokumenty wymagane w związku z przepisami RODO o Ochronie Danych Osobowych:

 • Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych;
 • Instrukcja zarządzania RODO;
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Dodatkowe dokumenty:

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr czynności prowadzony przez Administratora;
 • Rejestr czynności prowadzony przez Przetwarzającego.
 • Klauzule informacyjne dla pracowników i kontrahentów.

Na zakończenie wdrożenia przprowadzamy szkolenia z wymogów RODO dlakadry zarządzajacej oraz  pracowników i współpracowników firmy/instytucji.