SZKOLENIA

Kancelaria Prawna Lexcarta realizuje szkolenia z zakresu znajomości zasad ochrony danych osobowych. Szkolenia realizujemy w siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu na terenie całej Polski.

Tematyka szkoleń obejmuje w szczególności:

  1. procedury i wymagania RODO dla małych i średnich przędsiębiorstw.
  2. procedury i wymagania RODO dla podmiotów publicznych oraz instytucji realizujących zadania publiczne.
  3. RODO dla działów HR.
  4. szkolenia wewnętrzne dla  pracowników z zakresu zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zakres szkoleń wewnętrznych dla pracowników i podmiotów współpracujących obejmuje:

Definicje dot. Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Definicje dot. Ustawy o ochronie danych osobowych
Legalność przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny
Zasady ujawniania oraz powierzania danych osobowych
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
Przepisy karne
Przegląd zbiorów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania
Przegląd treści Polityki Ochrony Danych Osobowych
Zabezpieczenia fizyczne obszarów przetwarzania
Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT
Zasady bezpiecznego korzystania z oprogramowania
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu
Zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej
Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu
Postępowanie dyscyplinarne